About

ครูทราย ” สุพิชฌาย์ จริยศ 
เป็นที่ปรึกษาโครงการบ้านจัดสรร , นักบริหารงานขายโครงการ , นักพัฒนาที่ดิน , นักพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับโครงการบ้านจัดสรร ผู้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ ” สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ” , ” บริษัท ทีเอช แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ” , ” บริษัท กาญวริญเอสเตท จำกัด ” บริษัท สิทธินันท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ” และอีกกว่า 200 โครงการที่เลือกเรียนในหลักสูตรของครูทราย

จุดเริ่มต้นจากการเป็น พนักงานขาย เติบโตเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติกรรม ผู้จัดการขายโครงการ จากบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท ไปจนถึงแบรนด์มหาชนชั้นนำ เช่น ” SUPALAI ” ได้รับประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จาก ” SUPALAI ” ได้รับประกาศนียบัตรด้านการเป็นวิทยากรสอนด้านการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสอบรับรองคุณวุฒิจาก ” TPQI ” จาก ” สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ” มีประสบการณ์การสอนด้วยตนเองกว่า 200 โครงการ ทุ่มเทให้กับการสอน การให้คำปรึกษา และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆของโครงการบ้านจัดสรร กว่า 11 ปี

ครูทราย ได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร เช่น ” คอร์สสอนจัดสรร+จัดตั้งนิติฯ ” , ” คอร์สปั้นผู้จัดการมือใหม่ บริหารทีมขายพันล้าน ” , ” คอร์สสอนดูที่ดิน เพื่อทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร ” และ คอร์สสอนทักษะที่จำเป็นต่อพนักงานในโครงการอีกมากมาย เช่น การเขียนคอนเท้นต์ขายบ้าน การวางระบบงานขายบ้านออนไลน์ เพื่อให้ทั้งผู้บริหารที่เข้ามาเรียนรู้และพนักงานใต้บังคับบัญชา โฟล์งานไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีเนื้อหาสอดแทรกวิธีคิด เพื่อให้ทั้ง 2 ตำแหน่งงาน ” ผู้บริหาร และ ผู้ใต้บังคับบัญชา ” เติมเต็มกันและกัน เพิ่มพลังทีมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท

ต่อยอดจากประสบการณ์บริหารงานขาย การจัดสรรที่ดิน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ ปัญหาของโครงการหมูบ้านจัดสรรที่เข้ามาปรึกษา

ปัจจุบัน ครูทรายได้พัฒนา ซอฟต์แวร์ขึ้นมาตอบโจทย์โครงการหมู่บ้านจัดสรร เช่น ” My Landmark ” โปรแกรมบริหารงานขายบ้านโครงการ ” , ” Jadsan ” โปรแกรมขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ” , ” Plot Perfect ” ดีไซน์ผังโครงการพร้อมถอดต้นทุน และ ” Aoonjai ” โปรแกรมบริการหลังการขาย ส่วนกลาง จัดตั้งนิติฯ เพื่อการพัฒนาบุคคลากรและองค์กรแบบมืออาชีพและยั่งยืน

𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 ครูทราย คือ
ช่วยเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร ให้
🔘 ซื้อที่ดิน ยื่นจัดสรร จัดตั้งนิติฯได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
🔘 ขายบ้านและสร้างทีมขาย ได้อย่างมืออาชีพ
🔘 ลดต้นทุนทำโครงการ ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์

Message us